Yontma Taş Çağı
Yeni Taş Çağı
Bakır Taş Çağı
Eski Tunç Çağı
Asur Ticaret Kolonileri
Hititler
Geç Hititler
Urartular
Frigler
Batı Anadolu Uygarlıkları
Helenistik Dönem
Roma Dönemi
Bizanslılar
Selçuklular
Osmanlılar
Türkiye Cumhuriyeti
 
 

ARKEOLOJİK KAZI SERÜVENİ

Arkeolojik Kazı Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Kültür kalıntılarının oluşturduğu tepecikler (höyük) veya düz yerleşimler de Bakanlık tarafından yetkilendirilen bilimsel ehliyetli kazı başkanınca yürütülür.

Kazı öncesinde Kültür varlığı bulunan alan üzerinde yüzey incelenerek kazı yapılacak plankare belirlenir.

Plankarenin köşe noktalarına kazıklar konulur ve güvenlik şeridi oluşturulur.

Kazma ile kültür kalıntısı bulunmayan yüzeydeki toprak aynı seviyede kazılır. Çıkan toprak kürek ile el arabasına alınarak kazı alanı dışında biriktirilir, elenip yıkanarak yeniden incelenir.

Yüzeydeki dolgu toprak temizlendikten sonra çapa ile kazılmaya başlanır. Kültür tabakasına gelinmesi ile çapa da bir kenara bırakılır mala ve fırça ile yavaş yavaş sabırla derinlik vermeden buluntuların etrafı açılarak temizlenir.

Buluntu duvar veya temel kalıntısı Taşınmaz Kültür Varlığı olacağı gibi Taşınır Kültür Varlığı da olabilir. Tüm bu buluntuların her anı fotoğraflanır. Buluntu yerlerinin ölçekli çizimleri yapılır. Günlük raporlar tutulur.

Taşınır kültür varlıklarından olan eserlerin topraktan çıktığı andan itibaren sağlığı çok önemlidir. Laboratuara gidinceye kadar gerekli ön tedbirler alınır.

Laboratuarda cinsine göre temizlenen yapılan objeleri kazı envanteri yapılır.

Ülkemizde her kazı yeri bir müzeye bağlıdır. Kazı sonunda Bakanlık temsilcileri ve kazı başkanının da içinde bulunduğu komisyon tarafından eserler tutanakla bağlı bulunan müzeye teslim edilir.

Müzede bir kez daha envanter kayıtlarına geçirilen eserler kondisyonlarına göre teşhir vitrinlerindeki veya depodaki yerlerini alırlar.

 
 
 
 
 
Senden Önce Anadolu Anadolu Medeniyetleri Müzesi
 

Favorilerime Gönder

Ana Sayfam Yap İletişim

 © 2008 Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım ve Uygulama: Tasarımofisi Ltd. Şti.